การเตรียมตัวก่อนมา”ฝังเข็ม”

พัฒนาคลินิกขอแนะนำการเตรียมตัวก่อนมารักษาด้วยวิธีฝังเข็ม และครอบแก้ว ดังนี้ค่ะ

เตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม pattanakarn clinic

  • นอนหลับ พักผ่อนให้เพียงพอ

ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดการอ่อนเพลีย


เตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม pattanakarn clinic

  • รับประทานอาหาร

ควรรับประทานอาหารก่อนมาฝังเข็มอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมง ไม่ควรรับประทานอาหารมากจนเกินไป และไม่ควรงดอาหารหรือปล่อยให้ท้องว่างขณะฝังเข็ม


เตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม pattanakarn clinic

  • งดดื่ม ชา กาแฟ หรือแอลกอฮอล์

เนื่องจาก ชา กาแฟ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีผลทำให้หัวใจเต้นแรง และทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้


เตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม pattanakarn clinic

  • แต่งกายให้เหมาะสม

    แต่งกายในชุดที่สบายๆ ควรสวมใส่เนื้อผ้าที่เป็นชุดแยกส่วนระหว่างเสื้อกับกระโปรงหรือกางเกง และไม่ควรรัดแน่นจนเกินไป

หมายเหตุ : ในระหว่างรักษา หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งแพทย์ผู้รักษาโดยทันที

กด like กด share บทความนี้